DOSTĘPNE KOCIĘTA

 KITTENS AVAILABLE

TU MOGĄ PAŃSTWO ZOBACZYĆ WSZYSTKIE KOCIĘTA,KTÓRE SĄ DOSTĘPNE

you can see all the kittens that are available


CENY KOCIĄT NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJI

KITTENS PRICES ARE NOT NEGOTIABLE

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOZU KOCIAKA DO NOWEGO DOMU

THERE IS THE POSSIBILITY OF DELIVERY KITTENS TO A NEW HOME

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU KOCIAKA NA RATY

IT IS NOT POSSIBLE TO PURCHASE A KITTEN IN INSTALLMENTSPARRENTS, RODZICE

YASUMI ENKLAWA*PL I ICH ZIMBA AFGAN*PL

BORN

ur.05.08.20212r.


HCM,PKD,SMA,PRA,PK-DEF,GSD IV-NN

EVITA AFGAN*PL

kotka g - niebieska szylkretka
female g - blue tortie
dostępna, available
cena do hodowli 8 000zł.
price 1 800 eur.

EASY AFGAN*PL

kocurek a 09 - niebieski z białym. male a 09 - blue with white
dostępny, available
cena 10 000zł.
price 2200 eur.

MIOT Z5

PARRENTS, RODZICE

XEMERA SHARMMUAR*RU I BEE GEE LANGSTTEICH`S*DE

BORN

ur. 07.07.2021r.


HCM,PKD,SMA,PRA,GSD IV - NN


ZUCHERO  AFGAN*PL

kocurek nS - czarny dymny, male ns- black smoky
dostepny, available
cena na kolanka 4500zł

MIOT G 6

PARRENTS, RODZICE

JAKLIN AFGAN*PL I JEWELS TRI-D*RU

BORN

ur.20.08.2021


HCM,PKD,SMA,PRA,PK-DEF,GSD IV - NN

GEPETTO AFGAN*PL

kocurek ns 25 - czarny srebrzysty tickedshaded line, male ns 25 - black silver ticked shaded line
dostępny, available
cena do hodowli 10 000zł.
price 2200 eur

GILDA AFGAN*PL

kotka as - niebieska dymna shaded line
female as blue smoky shaded line
dostępna, available
cena z prawami hodowlanymi 13000zł.
price 2800 eur.

MIOT I 6

PARRENTS,RODZICE

IKONA AFGAN*PL I JEWELS TRI-D*RU

BORN

ur.30.09.2021r.

HCM,PKD,SMA,PRA,PK-DEF,GSD IV - NN

IZIS AFGAN*PL

kocurek as 09 - niebieski dymny z białym,
male as 09 - blue smocky with white,
dostępny, available,
cena 10 000zł.
price 2200 eur.

ITAN AFGAN*PL

kocurek ns 25 - czarny srebrzysty ticked,
male ns 25 - black silver ticked,
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 8000zł.
cena na kolanka 5000zł.
price 1800 eur.

MIOT K 6

PARRENTS,RODZICE

PUDRA SHARMMUAR*RU I TRI-D JEWELS

BORN

ur.12.11.2021r.


HCM,PKD,SMA,PRA,PK-DEF,GSD IV - NN

KIEMON AFGAN*PL

kocurek ns - czarny dymny, male ns - black smoky
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.

KAIR AFGAN*PL

kocurek ns - czarny dymny, male ns - black smoky,
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000z.
price 2200 eur.

KOLOMBO AFGAN*PL

kocurek ns - czarny dymny, male ns - black smoky
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.

KING SIZE AFGAN*PL

kocur as 25 - niebieski srebrzysty ticked
male as 25 - blue silver ticked
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.

MIOT M 6

PARENTS, RODZICE

DIPSI AFGAN*PL I JEWELS TRI-D*RU

BORN, URODZONE

26.11.20212r.

HCM,PKD, SMA, PRA, PK-DEF,GSD IV - NN

MAKSIMUS AFGAN*PL

kocurek ns 25 - czarny srebrzysty ticked
male ns 25 - black silver ticked
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.

MISTER AFGAN*PL

kocurek as 25 - niebieski srebrzysty ticked
male as 25 - blue silver ticked
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.

MORGAN AFGAN*PL

kocurek as 25 - niebieski srebrzysty ticked
male as 25 - blue silver ticked
SHADED LINE
dostępny, available
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.

MAGIA AFGAN*PL

kotka as 25 - niebieska srebrzysta ticked
female as 25 - blue silver ticked
SHADED LINE
cena z prawami hodowlanymi 10 000zł.
price 2200 eur.
Nasze kocięta od chwili narodzin obdarzone są opieką i dorastają w kontakcie z człowiekiem.Są przyzwyczajane do zabiegów pielęgnacyjnych.
Opuszczając hodowlę są po niezbędnych szczepieniach,są odrobaczone,zaczipowane i odpowiednio przygotowane do zmiany domu. Kociak do nowego domu może odjechać dopiero po ukończeniu 14 tygodni życia.
Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu.
Nasza hodowla jest zrzeszona w FIFE-FPL oraz WCF-są to legalne,uznawane na całym świecie organizacje felinologiczne podlegające pod międzynarodową federację zrzeszającą największe organizacje felinologiczne- WCC-WORLD CAT CONGRESS

Nie poddajemy naszych kocich dzieci zabiegowi kastracji i sterylizacji w trosce o ich prawidłowy rozwój i zdrowie.Kocięta bez praw hodowlanych na tzw.kolanka opuszczają hodowlę niewykastrowane.Przyszły właściciel musi się zobowiązać do kastracji w odpowiednim wieku.
Z przyszłym właścicielem spisujemy umowę kupna-sprzedaży kota.
Kocięta otrzymują wyprawkę w skład której wchodzi między innymi-karma sucha i mokra,zabawki.
Każdy nabywca kociaka z naszej hodowli zostanie w pełni poinformowany o sposobie żywienia kociąt,ich zwyjaczach,nawykach ,wychowaniu itp.
W celu rezerwacji konieczne jest wpłacenie opłaty rezerwacyjnej,która jest BEZZWROTNA  w sytuacji gdy do kupna kociaka nie dojdzie z winy kupującego.W sytuacji kiedy do rozwiązania umowy dojdzie z winy hodowcy opłata rezerwacyjna zwracana jest w całości.

W trosce o zdrowie kociąt nie ma możliwości odwiedzin  przed ich szczepieniem. Pełen program szczepień trwa do 12 tygodnia życia. Wcześniejsze rezerwacje możliwe są tylko drogą telefoniczną  lub mailową .

NASZE KOTY MAJĄ PRZEPROWADZONE TESTY GENETYCZNE W KIERUNKU

HCM 1 i HCM 3-KARDIOMOPATIA PRZEROSTOWA SERCA,
PKD-WIELOTORBIELOWATOŚĆ NEREK,
SMA-RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI,
PK-NIEDOBÓR KINAZY PIROGRONIANOWEJ,
PRA-ZANIK SIATKÓWKI,
GSD IV-CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU,
MIOTONIA WRODZONA (MYOTONIA CONGENITA)-CHOROBA ODPOWIEDZIALNA ZA USZKODZENIE NERWÓW I MIĘŚNI SZKIELETOWYCH,
CYSTYNURIA (CYST)-CHOROBA ODPOWIEDZIALNA ZA ODKŁADANIE KAMIENI CYSTYNOWYCH W UKŁ.MOCZOWYM,
MUKOPOLISACHARYDOZA TYP VII (MPS VII) -ZABURZENIA METABOLICZNE

HODOWLA JEST WOLNA OD FELV i FIV-KOCIEJ BIAŁACZKI I KOCIEGO AIDS

MAMY UKOŃCZONE KURSY Z ZAKRESU ROZRODU KOTÓW , KOCIEJ DIETETYKI,POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ,GROMINGU,BEHAWIORYZMU

ZAWSZE MOGĄ PAŃSTWO LICZYĆ NA NASZĄ POMOC W ZAKRESIE WYCHOWANIA,KARMIENIA I BEHAWIORYZMU KOTÓW

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOZU KOCIĄT