UTOYA AFGAN*PL

kotka ns - czarna dymna
ur.16.04.2020r.

HCM1 - NN,
HCM3 - NN,
PKD - NN,
SMA - NN,
PRA - NN,
PK - DEF - NN,
GSD IV - NN,
FELV I FIV - NEGATYWNY,
MYKOPLAZMA - NEGATYWNA,
CHLAMYDIA - NEGATYWNA,
HERPES - NEGATYWNY,

RODZICE UTOYA

DOMENA AFGAN*PL I CH LANGSTTEICH`S P BEE GEE*DE

GALERIA UTOYA

 
prev next

UTOYA JAKO KOCIAK

 
prev next